การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   ผศ. ทพญ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Clinical oral practices in geriatric patients ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ. ลานอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องภายในภาควิชา

อ. ทพญ. นันธิยา สุขเจริญ นำเสนอสาระสำคัญของ Peri-implant Diseases and Conditions: Consensus Report of Workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่คณาจารย์ในภาควิชา ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมภาควิชาฯ

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018”

ภาควิชาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018” ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และการสังเกตการปฏิบัติงานคลินิก โดยมี Dr. A M Masud Rahman จากบังคลาเทศ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2561