คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ   คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางผ่านกาลเวลา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางผ่านกาลเวลา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางผ่านกาลเวลา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยมีการประมวลภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดแสดงเผยแพร่ภายในพิพิธภัณฑ์สิริธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของประเทศไทย

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของประเทศไทย   คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาทางด้านทันตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการภายในสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของประเทศไทย - คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาบางเขน กรุงเทพฯ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (จำนวน 34 คน) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 - คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 (จำนวน 96 คน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 - คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา กรุงเทพฯ ระดับอนุบาล 1-3 (จำนวน 34 คน) และโรงเรียนศิลปะแหลมคม กรุงเทพฯ (จำนวน 25 คน) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561