วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจัดให้มีการฝึกทำศัลยกรรมประเภทต่าง ๆ ในขากรรไกรหมู

สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา สาขาปริทันตวิทยา ชั้นปีที่ ๑

เพื่อเพิ่มทักษะก่อนเริ่มทำศัลยกรรมปริทันต์ในผู้ป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment