ภาควิชาจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คลินิก ผุสดี ยศเนืองนิตย์
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment