ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Do Thu Hang, Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Vietnam และ Dr. Anandina Irmagita Soegyanto, Faculty of Dentistry, University of Indonesia ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๑ เดือน) ตามโครงการ IDCMR ณ. ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment