สงกรานต์ ๒๕๖๑

 

นักศึกษาหลังปริญญา ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ ในประเพณีสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment