งานแสดงมุทิตาจิต

 

คณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาหลังปริญญา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงมัลลิกา ศิริรัตน์ ครบอายุ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment