นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน ๗ คน ร่วมกันปรับปรุงห้องพยาบาล และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการ Project Y ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Learning Skills for 21st Century Learner ณ โรงเรียนบ้านนาบง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment