อ. นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “กินอย่างไรให้ถูกใจ….
และถูกปาก (The choice of food for good oral health)” ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “ปรับนิด ชีวิตเปลี่ยน (Change for the better life)”
ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment