อ. ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร์ เข้าร่วมโครงการยุวทูตสุขภาพดี ระยะที่ ๒
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment