งานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร

 

ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ร่วมบรรยายทางวิชาการและเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ
ในงานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร ของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment