โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

ภาควิชาจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและสาขาปริทันตวิทยา ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ฝั่ง A คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment