กิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องในภาควิชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

อ. ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ นำเสนอผลการฝึกอบรมด้านทันตกรรมผู้สูงอายุหลักสูตรระยะสั้น ๓ เดือน

ที่ Tokyo Medical and Dental University เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่คณาจารย์ในภาควิชา

ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ. ห้องประชุมภาควิชาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment