การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ผศ. ทพญ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Clinical oral practices in geriatric patients

ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment