อ. ทพญ. นันธิยา สุขเจริญ นำเสนอสาระสำคัญของ Peri-implant Diseases and Conditions: Consensus Report of Workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่คณาจารย์ในภาควิชา ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมภาควิชาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment