สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ ชุมชนบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพทั่วไป และการทำกายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment