เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ บุคลากรของคณะฯ ที่เข้าร่วมเสนอผลงาน และบุคลากรงานบริหารคุณภาพ เข้าร่วมงาน

 

โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย, Poster Round Session, การบรรยายกลุ่มผลงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) และการเสวนา “Digital Transformation” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment