เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 33rd  South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Annual Scientific Meeting ภายใต้หัวข้อ “Getting Dental Education Back on Track” จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, University of Puthisastra ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ SEAADE President กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมในช่วง Dean’s Meeting โดยมีคณบดีจากประเทศสมาชิก SEAADE เข้าร่วม เพื่อเจรจาความร่วมมือทางการศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านทันตกรรม ระหว่างกัน

 

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมนั้น ประกอบไปด้วยช่วง Keynote Speaker และ Panel Discussion โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ การนำเสนอ Oral/Poster Presentation และ Student Community Engagement Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ รวมไปถึง Gala Dinner and Cultural Night โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษา จากสถาบันสมาชิก SEAADE ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย กว่า 60 สถาบัน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment