เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณเขียน – คุณนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล พร้อมด้วยคุณปริญญ์ พุทธิสมบัติ เป็นผู้มอบ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment