เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ the Department of Oral Health Sciences, KU Leuven, University of Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Bart Van Meerbeek, Chair of the Department of Oral Health Sciences

 

โดยมี นายเสข วรรณเมธี เอคอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมภริยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Prof. Dr. Maria Cadenas de Llano Perula, Head of Research Group Orthodontics, International Collaboration & Exchange ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมพิธี ณ University of Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั้งสองสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment