เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาพบปะ-พูดคุยกัน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ย้อนอดีต ทันตะ มหิดล และชมภาพยนตร์และคลิปวีดิทัศน์ย้อนเวลาไปกับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment