เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาช่างทันตกรรม คณาจารย์ และศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ความเป็นจริง” ในสังคมแห่งการทำงาน : มนุษย์ ภาษา มารยาทกับคุณค่าของตน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับถัดไปผู้แทนนักศึกษาช่างทันตกรรม กล่าวขอบคุณอาจารย์ และพิธีบายศรี ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ที่อยากแบ่งปัน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment