เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยพัฒนาทักษะทางคลินิกในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคม 2565
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

– Dr Sarjana Yeasmin
– Dr. Nishat Jerin Nishi
– Dr. Manira Sharmin Asha
– Dr. Tanzlia Ferdous

 

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ทันตแพทย์ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment