เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากคุณศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ คุณวิมล บุญบรรดารสุข และคุณจรินทร์ สุมานนท์ เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ในโครงการลีลาศ การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ซึ่งโครงการลีลาศ การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล กำหนดจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาสของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment