คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมาตรฐานใหม่ของการรักษาทางทันตกรรม

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคจากผู้จิตศรัทธา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมาตรฐานใหม่ของการรักษาทางทันตกรรมแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

รายนามผู้บริจาค

คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต 50,000 บาท
คุณดวงฤดี อุตสาหจิต 50,000 บาท
คุณพิมรดา อุตสาหจิต 50,000 บาท
คุณแพรวา อุตสาหจิต 50,000 บาท
คุณวิชัย อุตสาหจิต 50,000 บาท
พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร 50,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment