คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (DENT MU Quality Fair) ประจำปี 2565
พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพ

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ ในงานมหกรรมคุณภาพ (DENT MU Quality Fair) ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานคุณภาพ

 

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดทำผลงานให้ชนะใจกรรมการ โดยกรรมการตัดสินผลงาน พร้อมจับรางวัลแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment