พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและพิธีเปิดนิทรรศการ “มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย และเปิดนิทรรศการ “มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึก ซึ่งการประกวดดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดจำนวน 63 ภาพ จัดโดย หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณชวาล ศิริมนาทร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่
คุณสัณหกช เทพโยธิน
คุณศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์

รางวัล Popular Vote ได้แก่ คุณจันทิภา สมิตะสิริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment