ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry”

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry” จัดโดย ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ บรรยายเรื่อง “Pediatric Dentistry: Freshen up!!” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “เคลียร์ข้อสงสัยใน Clear Aligner สำหรับเด็ก” โดย ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส และการบรรยายเรื่อง “The Challenge of Balancing: Minimal and Invasive approach in Caries Management” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา จากนั้นการบรรยายเรื่อง “Empowering parents: A key to establish oral health for dental practitioner” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านทาง Facebook (Live)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment