พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก
ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ. สิทธิ ส.ศรีโสภาค แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณาจารย์ และครอบครัว ศรีโสภาค โดยมีคุณปรียา ศรีโสภาค, คุณอัจจิมา กิจพ่อค้า, คุณวราวุธ ศรีโสภาค คุณกันตพงศ์ กิจพ่อค้า และคุณจินดาหรา ยิ้มถนอม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งภาควิชากายภาคศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ทำพิธีทางศาสนา พร้อมแสดงธรรมเทศนา โดยพระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาส

 

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี รับมอบโครงกระดูก ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ. สิทธิ ส.ศรีโสภาค อดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ท่านแรกและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ
โดยมี คุณวราวุธ ศรีโสภาค เป็นผู้แทนครอบครัว ศรีโสภาค ส่งมอบโครงกระดูก เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะฯ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment