ประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
นางสาวกฤตติกา สายโส ประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ นางกรองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment