รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้แทนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้แทนรับมอบกระเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment