ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment