คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี
กับผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คนใหม่

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำสัญญากับภาคเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ โดยมีความประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment