มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบชุด PPE
จำนวน 500 ชุด จากโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด โดย ทพญ.รัตนา จันตะดุลย์ ผู้แทนโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ ได้ส่งมอบชุด PPE ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment