มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก
จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ”
ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก PET หรือขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาค โดยมีนายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE ในโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในพันธมิตรในโครงการดังกล่าว โดยการรับบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว และรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปตัดเย็บเป็นชุด PPE ใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และนำไปบริจาคในพื้นที่ที่ขาดแคลนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment