คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และคณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ His Excellency Mr. Tumur Amarsanaa (ทูมูร์ อามาร์ซานา) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการในอนาคตกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐมองโกเลีย และพร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกต่างๆของโรงพยาบาลทันตกรรมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment