ทันตแพทยสภา จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทยสภา ได้จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ 10 กล่าวเปิดงานแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม แก่สมาชิกทันตแพทยสภา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment