คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ผู้ใหญ่ 260 ราย / เด็ก 40 ราย และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา) ผู้ใหญ่ 200 ราย / เด็ก 30 ราย

 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่ผู้มารับบริการ ก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา) ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และปฏิบัติตามแนวทางการควมคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการให้บริการทางทันตกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีเปิดการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment