โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปี 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “Moving Forward to the Future of Work Life Balance : ก้าวสู่ชีวิตการทำงานในอนาคตที่สมดุล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นผู้แทนนักศึกษาฯ กล่าวขอบคุณอาจารย์และเสร็จพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment