คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมงานแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6
(ในรูปแบบออนไลน์)

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยายการแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ในรูปแบบออนไลน์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment