พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาหลักสูตร Double Degree Master of
Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, Germany
และ Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University, Thailand
(ในรูปแบบออนไลน์)

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาหลักสูตร Double Degree ได้แก่ Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, Germany และ Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University, Thailand ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The International Medical College, MIB GmbH, Germany

 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามร่วมกับ Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos, Scientific Director จาก International Medical College, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment