คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดพร้อมชี้แจงกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี กล่าวต้อนรับ และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยภายในงานมีกิจกรรมอาทิเช่น การสนทนาใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายรหัส “ปริศนาดนตรี” วิดีทัศน์ “จากลูกศิษย์” โดยสโมรสรนักศึกษา, การประกาศผลการแข่งขัน E-sport จากชมรมกีฬา, การประกาศผลคะแนนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายรหัส และการแสดงดนตรี จากชมรมดนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment