มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 55,000 บาท
จากโครงการ PLASTERIQUE โดยมีกลุ่มผู้แทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้แทนส่งมอบ
เพื่อร่วมสนับสนุนค่าตัดเย็บชุด PPE โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ”
ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.นิติพันธ์ จีระแพทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการ เป็นผู้แทนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 55,000 บาท จากโครงการ PLASTERIQUE โดยมีกลุ่มผู้แทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธนภัทร ธัชศฤงคารสกุล, นายสิระ บูรณะโอสถ, นายธนภัทร ก่อทรัพย์ทวี และนายสมิทธิ์ เตชัสหงส์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนค่าตัดเย็บชุด PPE ในโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในพันธมิตรในโครงการดังกล่าว โดยการรับบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว และรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปตัดเย็บเป็นชุด PPE ใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และนำไปบริจาคในพื้นที่ที่ขาดแคลนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment