ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเป็นจิตอาสาที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19
กับโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

 

เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพของคณะฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาฉีควัคซีนโควิด-19 พร้อมคัดกรอง แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เพื่อร่วมสู้วิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment