ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเป็นจิตอาสาที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19
กับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาฉีควัคซีนโควิด-19 พร้อมคัดกรองผู้มารับบริการ และให้คำแนะนำขณะรอสังเกตอาการ แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ได้แก่ วันที่ 7-24 มิถุนายน 2564, 7 ,11,18 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 11 ,13,15 สิงหาคม 2564 เพื่อร่วมสู้วิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment