คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง
จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS
เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS โดยได้รับเกียรติจาก คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ดังกล่าว เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ในการให้บริการทางทันตกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment