คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT
ให้แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT จำนวน 1,500 ชุด แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) เพื่อใช้รองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเขียวและสีเหลือง ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment