คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง”

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง” ในงานประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา รวมทั้งแนวทางการให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในแง่มุมต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment