การปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment