มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นำไปให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและบุคลากรของคณะฯ

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณกาญลดา  ศิริมาตย์  ผู้จัดการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml/pump จำนวน 9,600 ขวด จากบริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ที่นำมาบริจาค ให้มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้ทำความสะอาดมือเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและสำหรับบุคลากรของคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment